Categories
一般通渠方法

特效廚房通渠方法

梳打粉通渠, 梳打粉, 梳打粉 通渠, Soda粉 通渠
梳打粉一直都係清潔、製造糕點嘅好幫手,唔過你又有冇諗過用 梳打粉通渠 ? 梳打粉通渠法 比較適用於 廚房通渠 、洗手盆通渠 ,對於 廁所通渠 就沒有嗰個麼有效了,特別系對於 頭髮 所造成嘅淤塞。

梳打粉通渠流程:
1. 往水渠倒入足夠多嘅 梳打粉 ( 越多越好 )
2. 然後往水渠倒入半杯醋 ( 醋嘅酸性成分醋酸會和 梳打粉 產生化學反應,產生二氧化碳 )
3. 等待 10 至 15 分鐘,給予足夠嘅時間進行化學反應
4. 然後用大量嘅水,沖洗水渠,沖走裡面被分解嘅殘餘物
雖然用 梳打粉通渠 比 通渠水通渠 慢,但系使用嘅都系唔系強腐蝕性物質,屬天然通渠方法,相對比較安全,更重要嘅系唔傷害 喉管 !

54485818