Categories
裝修風水 防水工程 防水打針 防水與風水 防水防漏

通渠化塞劑屙一次屎堵一次馬桶係一種怎樣的體驗?

通渠化塞劑

時隔一個月我又回來了通渠化塞劑,期間堵過幾次我忘記了…… 反正我啱啱又塞咗一次通渠化塞劑,圖書館打掃廁所嘅阿姨,對唔住!!! 我今晚又堵馬桶了,真係好! 手動微笑~上帝關上了我的門,也沒有打開我的窗,還堵住了我的馬桶! 邊一次次沖水的我邊在微博小號里咆哮絕望沒想到還真有這種問題…… 一個字之前我啱啱將又雙胍一次畀我弄堵嘅馬桶畀通開…… 怎麼通開的我就不想說了…… 我真系个死仔!!!通渠化塞劑

54485818