Categories
裝修風水 防水工程 防水打針 防水與風水 防水防漏

通渠招聘马桶塞咗点算

通渠招聘馬桶堵了怎麼辦?

馬桶蕨子通渠招聘,基本是萬能的通渠招聘,沒有通, 說明你用法唔啱抑或冇掌握技巧。 技巧: 把馬桶裡水接8分滿,馬桶蕨子斜著放進水裡(目的排出空氣),正對馬桶下水口,壓實後開始下壓上拔,有一種整個管道都拔”動”了的感覺,幾次基本就通了,沒有通說明你馬桶搋子入面有空氣,重新調整吓; 馬桶蹼子如果噘乾杵壓,壓嘅係空氣,空氣有好大嘅壓縮空間,畀堵塞处嘅壓力不足,灌滿水就唔同咗,係水壓,實實在在嘅力。通渠招聘

54485818